• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการเงิน
 • มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษดี
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์

1 hour ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีความรู้พื้นฐานในผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีความรู้พื้นฐานในผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Japanese Company
 • Working location: Rayong
 • Overall Finance & Accounting

13 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • 7 years Exp. in AR/Credit Control
 • Has experience in Modern Trade transaction
 • Working location in Rayong

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Over 15 years exp in Acc, Fin, Cost, BOI
 • Excellent English skills
 • Able to work in BANKHAI, Rayong

13 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • ดูแลการบริหารสัญญาการให้บริการ Terminal Use
 • จัดทำ/ ปรับปรุงสัญญา Terminal Use Agreement (TUA)
 • จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age not over 30 years
 • Master Degree in any filed
 • New graduate are welcome

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เจรจาสู่ขั้นตอนการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Coordinating local accounting and finance
 • Providing Japanese business common-sense
 • Analysing the accuracy of all accounting

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • degree level in Finance, Accounting
 • 8+ years of finance and / or operations experience
 • Strong spoken/ written English communication skill

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารฯ บัญชี การเงิน
 • พักอาศัยใกล้สถานที่ทำงาน

17-Jan-17

 

Applied
 • Male / female, Thai, age 37 - 46 years old
 • Bachelors degree in Accounting, has CPD
 • Willing to stay and work in Rayong.

17-Jan-17

 

Applied
 • Minimum Bachelor degree in Accounting
 • Experience in budgeting, forcasting and costing
 • Can communicate in English

17-Jan-17

 

Applied
 • Rayong, Amata City
 • Costing
 • Automotive Manufacturing

17-Jan-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • Build and maintain bank relationship, managing
 • Responsible for all compliance with obligations
 • Responsible in areas of insurance such as develop

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Perform the full audit cycle including risk assess
 • Determine internal audit scope and develop plans
 • Obtain, analyze and evaluate documentation

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance.
 • 5 years as cost management.
 • Experiences on BPCS will be a plus.

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for analysis financial reports
 • Able to travel up country (Chonburi, Rayong)
 • 8-10 years in accounting function

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Control/Analyze budget for overhead, selling
 • Review and approve budget requisition/ PR
 • Prepare daily scorecard for production overhead

16-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female, Age between 35-40 years old
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • 8 years experienced in Accounting & Finance

14-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลงานทางด้านบัญชีและการเงิน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถขับรถยนต์ได้

13-Jan-17

 

Applied
 • ฒิ ม.6,ปวช,ปวส อายุ 22ปี
 • เงินเดือนตามข้อตกลง
 • ไม่เกิน 35 ปี

13-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • 8 to 10 years’ experience in a financial role
 • Fluent in English.

13-Jan-17

 

Applied
 • At least 5 years experienced in Budget Management
 • Experienced in SAP, ERP operating, BOI, JTEPA, FTA
 • Advanced skill in MS Excel & MS Access

13-Jan-17

 

Applied
 • 10 years’ experience
 • Processing and analysing monthly closing
 • Degree in Accounting or any related field

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

13-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Controlling, Finance
 • 2-7 years-experience in Controlling
 • Excellent in English skill

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Possess own car with a valid driving license
 • 5 years experience in Banking business or leasing
 • Able to work in Rayong province

12-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • Functions as the property’s strategic financial
 • develops and implements property-wide strategies
 • In addition, creates and executes a business plan

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 4-5 years’ experience in costing or financials
 • Degree or higher in Financial or Accounting
 • Strong computer literacy in Microsoft Office

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for the financial oversight
 • Need to always have a detailed and updated
 • Perform monthly, quarterly and yearly financance

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

01-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

01-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.