• ปริญญาตรี/โท : การบริหาร / การเงิน / เศรษฐศาสตร์
 • KPI Measument / Change Agent / Resource Management
 • สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ

1 hour ago

 

Applied
 • 10 years related work experience in Finance
 • Degree plus a higher degree, preferably in finance
 • Male or Female. Thai citizen

1 hour ago

 

Applied
 • รับสมัครนิสิต นักศึกษาฝึกงาน ปี 2560
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 3/ปี 4
 • ปฎิบัติงานศูนย์ธุรกิจ SME KBank ทั่วประเทศ

11 hours ago

 

Applied
 • contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Mutual/Private fund products
 • 3-5 years direct experience in financial services
 • Single license ( IP license ) is an advantage

11 hours ago

 

Applied
 • Financial Planner
 • Wealth Management
 • Relationship Management

11 hours ago

Above THB70k /month

Applied
 • Analyze NPD Plan/ Feasibility and P&L
 • Forecast and planning P&L
 • Provide support to ensure the complete financial

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for financial analysis
 • Preparing for financial planning and Business
 • Implementing monthly management report

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Collaborate with Business Development
 • Monitor and analyses performance of new stores
 • Prepare and co-ordinate with related departments

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ / เดินทางต่างจังหวัดได้
 • การพบปะลูกค้า / มีประสบการณ์
 • สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

11 hours ago

 

Applied
 • Providing financial advice to the Business Group
 • Developing, driving and attaining the business
 • Working closely with all key stakeholders

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance, Corporate finance
 • SAP, import export
 • Good benefit

11 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • Manage all accounting and financial aspects
 • Oversee funding, treasury operations and cash flow
 • Develop tools and systems to provide critical

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exciting opportunity to join a dynamic MNC
 • Strong corporate culture with great career growth
 • Amazing remuneration and benefit package

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good personality
 • Good English
 • Good finance

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Information System
 • Experience in customer support
 • TOEIC score of at least 855

11 hours ago

 

Applied
 • Enterprise-wide risk management
 • Analyse and assess risks and report risk status
 • Attractive salary package

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Attractive salary package
 • Opportunity to work with a large Thai bank
 • Exciting career

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Finance, SAP
 • Bank regulations, transactions
 • FX contract booking, loan borrowing

11 hours ago

 

Applied
 • Design process, Improve process in Branch Banking
 • Well experienced in lean, six sigma
 • Prior experience in transformation project/banking

11 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Business Management
 • Strong analytical and presentation skills
 • Good command of spoken and written English

11 hours ago

 

Applied
 • Economic research ,Investment Research
 • Advice on a wide range of macro and micro issues
 • Advice on investment client.

11 hours ago

 

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accountancy
 • 10 years’ experience in accounting
 • Having experience in footwear, textile

11 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years in AML
 • 5-10 years in Compliance & Laws in Banking Industr
 • Good command of English

11 hours ago

 

Applied
 • Business Planning / Management Accounting
 • Rolling forecast and variance analysis
 • Feasibility study and project/program analysis

11 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • Male/Female, age over 35 years old
 • Degree in Finance, Economics or Accounting
 • Excellent English communication skills

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting/Finance
 • At least 5 years’ experience
 • Strong analytical and planning skills

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • AR Analyst, Risk assessment, Credit limits
 • Support inter-co, reconcile and report
 • SAP, English command

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Economics
 • Experience in financial planning and analysis
 • Advanced Microsoft Excel and PowerPoint skills

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือ สูงกว่า
 • มีความกระตือรือล้นในการสร้างรายได้แบบเจ้าของกิจการ
 • บริหารเวลาการทำงานเอง

11 hours ago

 

Applied
 • MBA with 3-5 years Finance experience
 • Good written and spoken English
 • Strong financial analysis skills, financial

16 hours ago

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • ประกันชีวิต วินาศภัย ผู้แนะนำการลงทุน

18 hours ago

 

Applied
 • M&A for overseas expansion
 • Financial feasibility/ modelling for new projects
 • Listed food producer company

19 hours ago

 

Applied
 • Utilizing your experience and skill of accounting
 • Opportunity of growing up with startup company
 • Opportunity of utilize freehand in small company

20 hours ago

 

Applied
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร ทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (DRG)
 • รู้ด้านหลักทรัพย์หรือด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • ทำงานเป็นกะได้

27-Oct-16

 

Applied
 • 5 years of exp in Chief Financial Officer position
 • Manages financial feasibility for whole company
 • Must have CPD certificate

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting/ Finance
 • 3years analyze P&L,BS/Cash flow and finance report
 • prefer candidte from Pharma or Medical device

27-Oct-16

 

Applied
 • Financial Planning and Analysis / FP&A
 • FMCG or consumer good industry
 • Commercial Finance Manager

27-Oct-16

 

Applied
 • Foreign Exchange
 • Treasury
 • Wholesales Banking

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการตลาด การเงิน
 • ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์และพิจารณาสินเชื่อ

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • ทำรายงานสรุป
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำยอดสินเชื่อ NPL สินเชื่อรวมทุกประเภท
 • พิจารณาสินเชื่อ ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ 35 - 35 ปีขึ้นไป

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการงิน เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
 • วางแผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.