• ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปีในงานขายสินเชื่อมีหลักประกัน
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ วิเคราะห์เครดิตลุกค้า

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • budgeting, costing and business analysis, food
 • Banking Loan and Packing Credit
 • project feasibility study and CAPEX

20-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Accounting/Finance/Business Admin
 • 5-8 years working experience in costing role
 • Directs, develops and controls activities

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Analysis Price change
 • Closing meeting report, Monthly & Yearly Costing
 • Calculate marginal profit by product

19-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.