• ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน

6 mins ago

 

Applied
 • Relationship management; credit analysis
 • Business development; corporate banking
 • ISDA; Due Diligence; origination; coverage

9 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

9 hours ago

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

9 hours ago

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

9 hours ago

 

Applied
 • BS. in Accounting or Finance.CFA studies
 • Excellent writing skills in English
 • Possess independence, critical thinking skills

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Regulatory Compliance
 • BOT (Bank of Thailand) Regulations
 • Financial Market Corporate Institution Client

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงานด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

24-Jul-17

 

Applied
 • At least 5 years experiences in Information Market
 • Experience in sales and marketing
 • Have Single license and Life Insurance license

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting, Finance, Marketing
 • 4 years direct experience in lending or experience
 • Lending and financial statement knowledge

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting, Finance, Marketing
 • 4 years direct experience in lending or experience
 • Lending and financial statement knowledge

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible conducting field investigations
 • More than 5 Years of working experiences
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin

21-Jul-17

 

Applied
 • Credit Risk
 • Margin Loan
 • Credit Analyst

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Strategy
 • Strategic Planning
 • Project Implementation

20-Jul-17

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Single License (for Investment Services Purpose)
 • 2 years experience in Banking
 • Give investment advisory for wealth customers

19-Jul-17

 

Applied
 • Cash Management activities
 • daily operations and transactions
 • all Financial Operations related activities

19-Jul-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร
 • เสนอแผนการเงินและการลงทุน
 • รักงานบริการลูกค้า

19-Jul-17

 

Applied
 • Good Command of English
 • Experienced in International tax
 • Urgent Role.

30-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.