• ชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน
  • วางแผนการเงิน ควบคุมดูแลการเงิน

30-Mar-17

 

Applied
  • International and new set up company.
  • BS Accountancy graduate
  • At least seven (7) years experience in Finance

29-Mar-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี การเงิน
  • ตรวจสอบความถูกต้องใบกำกับภาษี
  • ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย

27-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.