• เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
  • ปริญญาตรี 1-3 ปี
  • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

15 hours ago

 

Applied
  • Financial Reports
  • Financial Analyses
  • A/P, A/R, G/L functions

14-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.