• วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs
 • รถยนต์ รถจักรยานต์ยนต์

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting / Finance
 • 5 years in accounting / financial role
 • preparation of annual budget

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา
 • ติดตามทวงถามเพื่อให้เกิดการชำระหนี้กับทางบริษัท
 • ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินแก่ลูกค้า

08-Dec-16

 

Applied
 • มีความรู้ในการวิเคราะห์สินเชื่อ
 • หาลูกค้ารายใหม่
 • มีรถยนต์ส่วนตัวในการใช้ปฏิบัติงาน

08-Dec-16

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านการเงิน
 • มีความซื่อสัตย์
 • รับชำระค่างวดลูกค้า

08-Dec-16

 

Applied

Financial Controller

MINT

Nakhon Ratchasima

 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ปวส. - ปริญญาตรี

06-Dec-16

 

Applied
 • Experiences in Branch banking management.
 • Knowledgeable in Corporate and personal banking.
 • Bachelor or master degree.

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั้งระบบในงาน
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่

06-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั้งระบบในงาน
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่

06-Dec-16

 

Applied
 • เจรจาสู่ขั้นตอนการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีความรู้เรื่องด้านเจ้าหนี้ และต้นทุน

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 21 - 25 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 21 - 25 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office

05-Dec-16

 

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.