• Bachelor Degree
 • 2 years experiences
 • Accommodation and meal free provided

7 hours ago

 

Applied
 • Experienced in Finance, Accountant or related
 • Good in Mathematic
 • New graduated are welcome to apply

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • ปวส - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป

21-Oct-16

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs
 • รถยนต์ รถจักรยานต์ยนต์

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั้งระบบในงาน
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่

20-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั้งระบบในงาน
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 21 - 25 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 21 - 25 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีความรู้เรื่องด้านเจ้าหนี้ และต้นทุน

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีดีลเลอร์และเอเย่นต์ที่เคยส่งงานให้

19-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • Aged over 35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Accounting/Corporate Finance.
 • Experience in a construction business is a plus.

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.