• สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี
 • มีประสบการณ์ธนาคารอย่างน้อย 1 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • Trade Finance Sales
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

7 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Strong attention to detail
 • Good command of English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Commercial Finance analysis experience
 • Oracle / or SAP experience
 • Exp in Building material, sanitary ware industry

7 hours ago

 

Applied
 • Treasury, cashflow management, Forex, collection
 • Exp in Building material, sanitaryware industry
 • Degree in Finance from reputed university

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Manage overall Accounting / Finance / Taxation
 • At least 7 years direct experience
 • Oracle or SAP knowledge

7 hours ago

 

Applied
 • 2 years’ experience within the Financial Services
 • Strong interpersonal skills
 • Ability to work in a dynamic environment

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย ,หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • ม.6 - ปวส.
 • รับผิดชอบงานด้านการรับ-จ่ายเงินให้กับลูกค้า

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี
 • บุคลิกหน้าตาดี สูง 155 ซม.ขึ้นไป

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • แคชเชียร์,จัดเรียงขนม,บริการหน้าร้าน
 • เพศ หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • ต่ำกว่า ม.6 - ม.6

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher with in Accounting
 • Provide data integration, including data mapping
 • Above-average oral and written communication skill

7 hours ago

 

Applied
 • เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินในเรื่องการวางแผนการ
 • จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน
 • ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินปิดบัญชีสิ้นเดือน

7 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรักษาข้อมูลให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในแต่ละวัน
 • ตรวจสอบความผิดพลาด / ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 • ดูแลผู้ร้องขอตามกระบวนการอนุมัติ

7 hours ago

 

Applied
 • 100-200K
 • Monitor all aspects of accounting & finance.
 • Capable of Advanced SAP

7 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • Experience preferably in Banking / Financial
 • Strong communication skills in Thai & English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance or Accounting
 • Experience preferably in Banking / Financial
 • Ability to work creatively

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Finance
 • 2-3 years in Financial analysis
 • Good command in English

7 hours ago

 

Applied
 • จัดทำ ศึกษา วิเคราะห์ โครงการลงทุน
 • วางแผน และประสานงาน เพื่อจัดทำข้อมูลด้านการเงิน
 • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)

7 hours ago

 

Applied
 • Preparing financial report and analyze
 • Preparing report and power point and present
 • Co-ordinate with all plant in Pakfood Group

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage Internal Audit function
 • Develop annual internal audit plan
 • Prepare written audit reports

7 hours ago

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Finance
 • 2-year experience as Wealth RM, RM, Credit Officer
 • Knowledge of Investment products.

7 hours ago

 

Applied
 • Degree in economics, accounting.
 • 2 years experience in Provident Fund Marketing.
 • Good in personality and communication skills.

7 hours ago

 

Applied
 • International Company
 • Great Career Path
 • Good Salary and Benefit

7 hours ago

 

Applied
 • 1 - 3 yrs exp in financial position
 • Good command of English will be an advantage
 • Ability to communicate in English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Compliance Monitor Review
 • Regulatory
 • Corporate Governance

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 22-30 ปี ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/การจัดการ
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น
 • ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการเปิดบัญชี

7 hours ago

 

Applied
 • Business Planning / Management Accounting
 • Rolling forecast and variance analysis
 • Feasibility study and project/program analysis

7 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, Age 25-35
 • Degree in Accounting or related fields
 • 2-5 years’ experience in Proven accounting

7 hours ago

 

Applied
 • Structural Engineering/Civil
 • Construction Project Management
 • 10 years of experience

7 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5 years experience in Accounting
 • Have an experience as Auditor
 • Proficiency in SAP, including SAP,

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent English writing/editing skills
 • Ability to cope with tight deadlines
 • Prior editing experience at least 2 years

7 hours ago

 

Applied
 • Degree in accounting or related professional
 • Assist in internal and external audits.
 • Good command of English both written and spoken.

7 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in IT, Computer science
 • Self-motivated and self-learning capability
 • Experienced in Financial market would be advantage

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • คีย์ข้อมูล ของธนาคาร
 • ปฏิบัติงานประจำที่ธนาคารชั้นนำหรือหน่วยงานราชการ
 • คีย์ข้อมูลทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

7 hours ago

 

Applied
 • ต้อนรับผู้สมัครที่มาสมัครงาน ณ สำนักงานพระราม 3
 • จัดเตรียมความพร้อมของห้องสอบ
 • จัดชุดใบสมัครและเอกสารประกอบ

7 hours ago

 

Applied
 • คีย์ข้อมูล ของธนาคาร
 • ปฏิบัติงานประจำที่ธนาคารชั้นนำหรือหน่วยงานราชการ
 • คีย์ข้อมูลทั่วไปที่รับมอบหมาย

7 hours ago

 

Applied
 • Experience in Corporate Banking
 • Solid background in banking
 • Fluent Command of English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Trade Finance, Supply Chain Financing, Corporate
 • Strong operational processes related to trade
 • Good command of English

7 hours ago

 

Applied
 • Direct experience in asset management firm
 • Strong background handling high net worth clients
 • Self-driven and good communication skill

7 hours ago

 

Applied
 • Strong Trade Finance Product and Supply Chain
 • Supply Chain Financing Background
 • Good command of English

7 hours ago

 

Applied
 • Experience in corporate banking
 • Strong credit analysis
 • Excellent command of English

7 hours ago

 

Applied
 • Accounting and finance background from Banks
 • CPA is a plus
 • Good command of English

7 hours ago

 

Applied
 • Strong background in compliance AML
 • At least 5 years experience in corporate banking
 • Good command of English is a must

7 hours ago

 

Applied
 • 10 years direct experience in fund operation
 • Strong background operational performance
 • Good leadership and English skill are required

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting
 • 10 years’ experience in Finance & Accounting
 • Good written and spoken English.

7 hours ago

 

Applied
 • Good command of English
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Background knowledge on BOI is required

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Response on sales volumes Car & Motorcycle Hire Pu
 • Analyzed sales performance
 • Set annual promotion plan of Car & Motorcycle Hire

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานในการจัดทำEvent Marketing
 • จัดทำเครื่องมือเพื่อสนับสนุนหน่วยงานขาย
 • ศึกษาตลาดและวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถ ทำบัญชี รับ-จ่ายเบื้องต้นได้
 • หากใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี โดยตรง

7 hours ago

 

Applied
 • a beautiful Career for Generation X and Y
 • develop Right People to be Financial Professionals
 • enjoy Working for High Income,Bonus and Rewards

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.