• วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • บันทึกข้อมูลลงในระบบของธนาคาร

3 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน

3 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years in RM roles with background in credit
 • Experienced banker or respected business person
 • Strategic Thinking and Planning

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Build sales volume and revenue to achieve target
 • degree or higher in Banking, Finance
 • 5 years of experience in retail products

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lead on all key events by manage temp staffs
 • degree or higher in Marketing, Banking
 • 5 years of experience in retail products

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Minimum 8 years experience in Manufacturing
 • Good command in English
 • Budgeting, planning and forecasting ,CPA or CPD

7 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • New SEA Investment Fund - Renewable Energy focus
 • Identify investment targets and close deals
 • Leading European climate finance Investment Fund

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 • จดทะเบียนนิติกรรม จำนอง
 • สำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

13 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5 years experience in Accounting
 • Have an experience as Auditor
 • Proficiency in SAP, including SAP,

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

13 hours ago

 

Applied
 • Risk management, Compliance, Corporate governance
 • Good command of English
 • Direct experience with international companies

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • 5 years of experience in the area of Business
 • SAP experience would be a plus

13 hours ago

 

Applied
 • enterprise risk management, compliance
 • company standardize accreditation
 • Business Continuity Management (BCM)

13 hours ago

 

Applied
 • Consultant
 • Business development
 • Economic

13 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Strong management skills, Excellent English
 • 8 years’ experience in credit analysis
 • Banking or hire purchase background (only)

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for monthly / quarterly / yearly
 • Preparing quarterly / annual budgets and updating
 • Controlling budgets and reviewing expense accruals

13 hours ago

 

Applied
 • Implementing entity’s internal control policies
 • Participating in defining scope and objective
 • Qualifying and quantifying the major risks

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age 35-45 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance or Acc
 • experience in Auditing with CPA

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Business
 • At least 7 years of work experience
 • Good in English skills

13 hours ago

 

Applied
 • Prepare financial planning and analysis reports
 • Responsible for budget and forecast activities
 • Knowledge of accounting and strong in Excel

13 hours ago

 

Applied
 • Compliance
 • Investment risk
 • regulation

13 hours ago

 

Applied
 • FINANCE
 • ACCOUNTING
 • TREASURY

13 hours ago

 

Applied
 • Client Service
 • Cash management
 • Corporate banking Global Transaction

13 hours ago

 

Applied
 • KYC
 • AML Compliance
 • Client Due Diligence

13 hours ago

 

Applied
 • Trade operation
 • Cash management
 • corporate bank operation

13 hours ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Remittance, CDD, KYC, FATCA, Cash Management Oper
 • Experiences in Corporate Banking
 • Good command of English

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Comprehensive Agile, Scrum, Lean
 • understand technical issues at a high level
 • Trade Finance, Core Banking, Cash Management exp

13 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accountin, Finance
 • Strong leadership skills.
 • Very good command of English.

13 hours ago

 

Applied
 • Credit Analyst
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

13 hours ago

 

Applied
 • Cash Management
 • Product Management
 • Wholesales Banking

13 hours ago

 

Applied
 • Business partner with Marketing & Sales
 • International working environment
 • World's leading in packaging company

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Manager
 • Credit Analyst
 • RM Support

13 hours ago

 

Applied
 • fund launch process
 • coordinate with sales team
 • coordinate with fund manager

13 hours ago

 

Applied
 • Single Lincenses, Wealth
 • 2-3 years of Banking expereince
 • Investment interest

13 hours ago

 

Applied
 • Charles River (CRD)
 • 2-3 years of experience in related field
 • Good command of English and computer literacy

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in relevant field
 • Possess Derivatives License is a plus
 • Strong team-working skills, energetic

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบซื้อขายหลักทรัพย์
 • ให้คำปรึกษาระบบ IFIS
 • IT Securities

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม และดูแลระบบงานปฏิบัติการหลักทรัพย์
 • ควบคุมและจัดการการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ระบบ
 • แนะนำ และให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการใช้ระบบงาน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Direct experience in asset management firm
 • Strong background handling high net worth clients
 • Self-driven and good communication skill

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วิเคราะห์ พิจารณาและกลั่นกรองบัญชีเช่าซื้อ
 • ขยายขอบเขตพื้นที่การขาย เพื่อเป็นผู้นำคู่แข่งทางกา

13 hours ago

 

Applied
 • Risk management enterprise risk
 • operational risk
 • market risk credit risk

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆ

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.