• การเงิน
 • การบัญชี
 • CM Cost

22 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting,Finance,BBA or related field
 • 5 - 10 years’ experience in auditing
 • Prefer Pass Internal Audit training course

28-Mar-17

 

Applied
 • ผู้บริหารด้านการบัญชีและการเงิน
 • Chief Financial Officer
 • CFO

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสาร/จัดทำรายงาน
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Costing with electronics manufacturing companies
 • Good command of English
 • Can work in Navanakorn Estate

27-Mar-17

 

Applied
 • Experience in costing - Electronic Manufacturing
 • Good command of English
 • Work in Navanakorn Estate

27-Mar-17

 

Applied
 • พิจารณาสินเชื่อและบัตรเครดิต
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

24-Mar-17

 

Applied
 • Experience in manufacturing with BOI
 • Some audit experience is preferred
 • Good command of English

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุุ 20 - 35 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

24-Mar-17

 

Applied
 • หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เคยผ่านการทำแคชเชียร์มาบ้าง

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.