• รับสมัครนิสิต นักศึกษาฝึกงาน ปี 2560
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 3/ปี 4
 • ปฎิบัติงานศูนย์ธุรกิจ SME KBank ทั่วประเทศ

2 hours ago

 

Applied
 • contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

4 hours ago

 

Applied
 • Mutual/Private fund products
 • 3-5 years direct experience in financial services
 • Single license ( IP license ) is an advantage

5 hours ago

 

Applied
 • Financial Planner
 • Wealth Management
 • Relationship Management

5 hours ago

Above THB70k /month

Applied
 • Analyze NPD Plan/ Feasibility and P&L
 • Forecast and planning P&L
 • Provide support to ensure the complete financial

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Being responsible for financial analysis
 • Preparing for financial planning and Business
 • Implementing monthly management report

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Collaborate with Business Development
 • Monitor and analyses performance of new stores
 • Prepare and co-ordinate with related departments

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Providing financial advice to the Business Group
 • Developing, driving and attaining the business
 • Working closely with all key stakeholders

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รักงานบริการ และมีความอดทนต่อสภาวะกดดัน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • แจ้งยอดค้างชำระผ่านทางโทรศัพท์ให้สำเร็จ

10 hours ago

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการเรียนรู้สิ่งใหม่
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

10 hours ago

 

Applied
 • Finance, Corporate finance
 • SAP, import export
 • Good benefit

21 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • 8 years’ experience in FP&A, Business analysis
 • Degree in Finance, Economics or Accounting
 • Background in multinational FMCG environments

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance, Economics or Accounting
 • 8 years’ experience in FP&A, Business analysis
 • Good command of written and spoken English

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage all accounting and financial aspects
 • Oversee funding, treasury operations and cash flow
 • Develop tools and systems to provide critical

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exciting opportunity to join a dynamic MNC
 • Strong corporate culture with great career growth
 • Amazing remuneration and benefit package

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good personality
 • Good English
 • Good finance

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Information System
 • Experience in customer support
 • TOEIC score of at least 855

21 hours ago

 

Applied
 • CREDIT review
 • credit analyst
 • audit

21 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Enterprise-wide risk management
 • Analyse and assess risks and report risk status
 • Attractive salary package

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Attractive salary package
 • Opportunity to work with a large Thai bank
 • Exciting career

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Finance, SAP
 • Bank regulations, transactions
 • FX contract booking, loan borrowing

21 hours ago

 

Applied
 • Design process, Improve process in Branch Banking
 • Well experienced in lean, six sigma
 • Prior experience in transformation project/banking

21 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Business Management
 • Strong analytical and presentation skills
 • Good command of spoken and written English

21 hours ago

 

Applied
 • Economic research ,Investment Research
 • Advice on a wide range of macro and micro issues
 • Advice on investment client.

21 hours ago

 

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accountancy
 • 10 years’ experience in accounting
 • Having experience in footwear, textile

21 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years in AML
 • 5-10 years in Compliance & Laws in Banking Industr
 • Good command of English

21 hours ago

 

Applied
 • Business Planning / Management Accounting
 • Rolling forecast and variance analysis
 • Feasibility study and project/program analysis

21 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting/Finance
 • At least 5 years’ experience
 • Strong analytical and planning skills

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age over 35 years old
 • Degree in Finance, Economics or Accounting
 • Excellent English communication skills

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • AR Analyst, Risk assessment, Credit limits
 • Support inter-co, reconcile and report
 • SAP, English command

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Economics
 • Experience in financial planning and analysis
 • Advanced Microsoft Excel and PowerPoint skills

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Up to 50K with attractive income/benefit/allowance
 • Working for listed company in Palm Oil Consumption
 • Manage sales target & relation with distributor

21 hours ago

 

Applied
 • Leasing business
 • auction, pricing,
 • documents

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจสินเชื่อ Small SME

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong understanding of accounting standards, tax
 • 5 years of experience in an accounting and finance
 • Thai nationality, age 35 - 45 years old

21 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือ สูงกว่า
 • มีความกระตือรือล้นในการสร้างรายได้แบบเจ้าของกิจการ
 • บริหารเวลาการทำงานเอง

21 hours ago

 

Applied
 • จัดทำยอดสินเชื่อ NPL สินเชื่อรวมทุกประเภท
 • พิจารณาสินเชื่อ ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ 35 - 35 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการงิน เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
 • วางแผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs
 • FACTORING

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการตลาด การเงิน
 • ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์และพิจารณาสินเชื่อ

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • ทำรายงานสรุป
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • สามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
 • ปวส. - ปริญญาโท

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมการติดตามหนี้
 • มีภาวะผู้นำสูง
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการสินเชื่อ มากกว่า 5ปี
 • ปริญญาตรี/ปริญาโท ด้านการตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.