• เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการตลาด การเงิน
 • ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์และพิจารณาสินเชื่อ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • ทำรายงานสรุป
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำยอดสินเชื่อ NPL สินเชื่อรวมทุกประเภท
 • พิจารณาสินเชื่อ ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ 35 - 35 ปีขึ้นไป

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการงิน เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
 • วางแผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs
 • FACTORING

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการสินเชื่อ มากกว่า 5ปี
 • ปริญญาตรี/ปริญาโท ด้านการตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมการติดตามหนี้
 • มีภาวะผู้นำสูง
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • สามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
 • ปวส. - ปริญญาโท

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท สาขา ประเมินหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีทักษะการนำเสนอ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินค้างชำระ
 • ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไข
 • ประชาสัมพันธ์ พูดคุย ชักชวน ชี้แจง เสนอแนะ ติดตาม

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • งานสำรวจ ตรวจสอบ และประเมินหลักทรัพย์ ที่ดิน

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย
 • ดูแลเอกสารเกี่ยวกับสินเชื่อ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงานเป็นกะได้ (เช้า-บ่าย)

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting with CPA license
 • Consolidation experience preferred
 • Big Four Auditing experience is a plus

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / female, Thai national, aged between 30 – 38
 • Bachelor’s/Master’s Degree in Accounting/Finance
 • 7 years’ experience in finance operations

8 hours ago

 

Applied
 • Handle with export & import trade settlement
 • Dealing with Banks, FX and remittance transaction
 • Provide guidance & support to each BUs as needed

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree Finance or Investment field.
 • Experience in related fields or passing at least.
 • Good command of Thai/English.

8 hours ago

 

Applied
 • Charles River (CRD)
 • 2-3 years of experience in related field
 • Good command of English and computer literacy

8 hours ago

 

Applied
 • fund launch process
 • coordinate with sales team
 • coordinate with fund manager

8 hours ago

 

Applied
 • Personal Loan
 • Hire Purchase
 • Credit Card

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Information Systems
 • 2-3 years’ experience, preferably with FMCG
 • Good communicator with strong interpersonal skills

8 hours ago

 

Applied
 • 5-10 yrs Exp in Credit, Risk management,Financial
 • Knowledge in leasing, hire purchase industry
 • Good command in English

8 hours ago

 

Applied
 • An opportunity to be part of leading supplier
 • An opportunity to grow with a startup company
 • Provide financial reporting

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s in Cost Accounting, Accounting
 • At least 10 years’ experience in Costing
 • Excellent computer skills

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ของธนาคาร
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ดูแลรับผิดชอบการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย

8 hours ago

 

Applied
 • Finance Analyst
 • Accounting Analyst
 • Good command in English

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • overall daily and monthly accounting tasks
 • taxation
 • AR Overdue Balance Report

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in business administration
 • Having year of experiences for 1-3 years.
 • Good command of English and Thai

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work as a member in corporate
 • Opportunity to work in international organization
 • Opportunity to get good benefit and welfare

8 hours ago

 

Applied
 • Accounting Finance senior manager
 • Finance Controller in Logistics Business
 • CPA

8 hours ago

 

Applied
 • Graduated in major accounting, finance
 • Good command in both written and spoken in English
 • Self-starter and able to act on own initiative

8 hours ago

 

Applied
 • Risk-finance integration projects
 • Data management
 • Analytics background is a plus

8 hours ago

 

Applied
 • Experience in financial modeling
 • Thai national with Master’s degree in business
 • analyzing foreign investment fund

8 hours ago

 

Applied
 • Provide credit analysis
 • 2-3 years of related experience
 • Thai national with Master’s degree in business,

8 hours ago

 

Applied
 • Degree in Finance, Accounting, Economics.
 • Knowledgeable in basic accounting and finance.
 • Proficiency in Thai and English.

8 hours ago

 

Applied
 • Strong management skills, Excellent English
 • 8 years’ experience in credit analysis
 • Banking or hire purchase background (only)

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Computer, Accounting
 • 5-7 years experience in system development
 • Strong analytical and problem solving skills

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IFRS CPA CAPEX GAAP
 • SEC Corporate finance multinational
 • MNC financial Statement

8 hours ago

 

Applied
 • 5-10 years working experience in Accounting
 • Bachelor’s Degree in Accounting, Finance
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 24-40

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage IR programs, materials and activities
 • Monitor and analyze trading data
 • Maintain relationship with SET, media, investors

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Male or Female, Age 25-32 years old
 • Have strong financial modeling skill
 • Good in English skills

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Meets accounting financial objectives by forecasti
 • Achieves accounting operational objectives
 • Maintains financial security

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged over 27 years old
 • Bachelor or Master’s degree in Accounting with CPA
 • 4 years’ experience in financial analysis

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in business, finance
 • 10 years experience in Banking Business
 • Deep strategic and operational knowledgte of depos

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.