• พิจารณาสินเชื่อและบัตรเครดิต
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

24-Mar-17

 

Applied
 • Experience in manufacturing with BOI
 • Some audit experience is preferred
 • Good command of English

24-Mar-17

 

Applied
 • วางแผนและจัดทำประมาณการเงินสด
 • ปริญญาตรี บัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินรับ-จ่าย

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุุ 20 - 35 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

24-Mar-17

 

Applied
 • หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เคยผ่านการทำแคชเชียร์มาบ้าง

24-Mar-17

 

Applied
 • accounting in Asia Pacific
 • Budget control & Investment
 • cost kaizen activity

24-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การวางแผนการเงินระยะสั้นและระยะยาว
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร 3 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • พิจารณาสินเชื่อและบัตรเครดิต
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or higher in Economic, Finance, Account
 • Logical thinking, Management Skill, Service mind
 • Good command in English [TOEIC 600+]

22-Mar-17

 

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานวิเคราะห์งบประมาณและกองทุน
 • พนักงานวิเคราะห์งบประมาณและกองทุน
 • พนักงานวิเคราะห์งบประมาณและกองทุน

21-Mar-17

 

Applied
 • Master or Bachelor Degree in Accounting or Finan
 • Minimum 7 years experience
 • CPA, US GAAP, SOX, Treasury

21-Mar-17

 

Applied
 • B.IE,Finance ,Account,MBA ,Physic or related field
 • Good communication skills &excellent interpersonal
 • Can communicate in English.

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.