• เพศชาย
  • ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

16-Jan-17

 

Applied
  • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
  • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

01-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.