• จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการค้าระหว่างประเทศ และอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านศูนย์ธุรกิจต่างประเทศของธนาคาร
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักในการงานประสานงาน และบริการ

4 hours ago

 

Applied
 • Experience in budgeting, costing, etc.
 • Experience in the manufacturing industry
 • Can conduct project feasibility studies and CAPEX

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration,Banking,Financ.
 • Good analytical, writing and presentation skills.
 • Good command in English.

4 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Finance, Accounting.
 • 5 years experience in Credit Analyst.
 • Experience in Banking or Consulting Firm.

4 hours ago

 

Applied
 • Following – up regular clients
 • Business development for clients in banking field
 • Working experienced in Sales Function

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Contract 1 year/ Renewable
 • Finance or Banking background prefered
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

4 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Financial Risk Management, projects
 • Internal Audit, regulatory
 • Information systems

4 hours ago

 

Applied
 • Managing and creating risk management policy
 • Developing quantitative credit risk analysis
 • Provide expertise and consultancy

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for Dealer Club (Banking Field)
 • BBA or MBA in Marketing field
 • At least 3 years experience in marketing field

4 hours ago

 

Applied
 • General scope and purpose,Supporting and assistant
 • General scope and purpose,Supporting and assistant
 • General scope and purpose,Supporting and assistant

4 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • บริหารโครงการจัดการหนี้
 • กลยุทธ์และแผนดำเนินการ
 • Advisor

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาด้านการเงิน, สถิติ, MIS,บริหาร
 • มีประสบการณ์ธนาคารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการใช้ MC Access, MS Excel, MS PowerPoint

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านการเงิน บริหาร
 • มีประสบการณ์ธนาคารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการใช้ MC Access, MS Excel, MS PowerPoint

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาด้านการเงิน, สถิติ, MIS,บริหาร
 • มีประสบการณ์ธนาคารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการใช้ MC Access, MS Excel, MS PowerPoint

4 hours ago

 

Applied
 • Client Service
 • Call Centre
 • Customer Service brokerage

4 hours ago

 

Applied
 • 2+year experience in BI software.Fluent in English
 • Bachelor degree in finance/accounting is preferred
 • MS Excel skills, understand ERP system

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปฏิบัติการเกี่ยวกับธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ต่างๆ
 • บันทึกรายการทางบัญชีของธุรกรรมบริหารเงิน
 • ปริญญาตรี การเงิน เศรษศาสตร์ มีทักษะภาษาอังกฤษ

4 hours ago

 

Applied
 • ปฏิบัติการเกี่ยวกับธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ต่างๆ
 • บันทึกรายการทางบัญชีของธุรกรรมบริหารเงิน
 • ปริญญาตรี การเงิน เศรษศาสตร์ มีทักษะภาษาอังกฤษ

4 hours ago

 

Applied
 • Accounting records and financial reports
 • IFRS standards, CPA is a plus
 • SAP or Hyperion

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in area of Business Administration
 • 5 yearsworking experience in financial institution
 • Banking experience will be advantage

4 hours ago

 

Applied
 • 5 - 7 years in Corporate Finance position
 • Excellent command of English
 • Experience using SAP will be preferred

4 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Analysis on the performance of logistics business
 • Support Annual Budgeting -Revenue
 • Minimum 5 to 6 years of working experience

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lead the regional countries to drive all functions
 • Report strategy formulation
 • Fluent in English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage day-to-day operation of the Finance Dept
 • Forecast cash flow positions
 • Ensure that sufficient funds are available

4 hours ago

 

Applied
 • Prepare and review of balance sheet account
 • Update fixed assets records in an accurate
 • Prepare all financial reports and management

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in corporate banking, Insurance
 • Good command of written and spoken English
 • Computer skills including word, excel & PowerPoint

4 hours ago

 

Applied
 • Develop in depth understanding of the Thai economy
 • Analyze current and long-term issues
 • Guide and mentor analysts to conduct research

4 hours ago

 

Applied
 • BBA with 2-3 years Financial Analysis
 • Good written and spoken English
 • Competent in Excel program

4 hours ago

 

Applied
 • Begree or higher in Finance or Accounting
 • FX, Interest Rate Sales, Hedging, Derivative
 • Minimum 3 – 5 years’ direct experience

4 hours ago

 

Applied
 • Segment Strategist
 • Segment Management
 • wholesale segment

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/Master in Accounting, Finance, Economics
 • Newly graduated / Exp.in Accounting, Finance
 • Good command in Engilsh : TOEIC Score: 800++

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. แต่มีประสบการด้านบัญชี-การเงิน
 • มีความซื่อสัตย์ อดทนสูง เสียสละ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in in finance/ banking
 • Strong verbal, written, presentation skills
 • Should have a thorough understanding of derivative

4 hours ago

 

Applied
 • 3 years’ experience in Asset Liability Management
 • Manage cash flow calculation,
 • Manage bond investment

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leasing
 • Collection overdue
 • Lawyer License

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in in finance/ banking
 • minimum 2-3+ years of related experience
 • Prepare report and submit all reports to BOT

4 hours ago

 

Applied
 • Sales Planning
 • Sales Analyst
 • Financial Analysis

4 hours ago

 

Applied
 • Analyze factors to liquidity risk and IRRBB
 • Monitor report on credit and deposit movement
 • Degree in Accounting, Finance and Economics

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design database structure and ETL Process
 • 2-3 years demonstrated experience in MIS,
 • Database application tools literacy

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Investment Consultant
 • Asset Management
 • Investment Product

4 hours ago

 

Applied
 • Investment Banking
 • Bond
 • Financial Market

4 hours ago

 

Applied
 • Analyze business process and business conpliance
 • Maintain the internal control Environment
 • Internal control concepts SOX, COSO

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Support and co-ordinate with sales department
 • Provide sales and margin performance analysis
 • Interpersonal skills and analytical skills

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master in Accounting / Finance / Law
 • At least 8 yrs in Debt restructuring
 • At least 4 yrs in Management and analytical Skill

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจสินเชื่อ Small SME
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน การตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจ 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการให้บริการลูกค้า

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in SME Strategy and Planning Portfolio
 • Strong interpersonal skills
 • Good English communication and computer literacy

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.