• จัดทำ CASH FLOW
 • สรุปใบวางบิล ออกใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
 • เพศหญิง อายุ 30-40 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี การบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงาน บัญชีและการเงิน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้น

09-Dec-16

 

Applied
 • Monthly closing and make an accounting adjustment
 • Experience in cost accounting 3-7 years
 • Prepare monthly general ledger & financial

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.และปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินจากแคชเชียร์ของต่างประเทศ
 • ทำงบการเงินประจำเดือน

09-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male, Thai Nationality, Age 35-45
 • Bachelor's Degree in Finance ,Accounting
 • Good command of English

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ปวส. - ปริญญาตรี

08-Dec-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน
 • มีบุคลิกภาพดีเหมาะในการให้บริการลูกค้า
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3 / ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

08-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female age 30-35 years old
 • Bachelor's / Mater in related fields
 • English fluenly both wirting and speaking

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai speaker and good command of English
 • Experience in CORPORATE LENDING
 • Experience in RETAIL BANKING with a Branch

08-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female age 30-35 years old
 • Bachelor's / Mater in related fields
 • English fluenly both wirting and speaking

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express Accounting ได้

07-Dec-16

 

Applied
 • Preparing and reviewing weekly sales
 • Preparing & reviewing actual weekly sales reports
 • Preparing & reviewing actual monthly sales reports

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Monthly closing and make an accounting adjustment
 • Experience in cost accounting 3-7 years
 • Prepare monthly general ledger & financial

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Financial admin
 • Financial administrarion
 • Regional financial administration

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • More 3 years experiences in General Accounting
 • Leadership Skill is required.
 • Good in Excel expertise skill

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนจัดทำบัญชี บันทึกรายการบัญชี
 • ปริญญาตรี คณะบัญชี
 • ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป

06-Dec-16

 

Applied
 • Female only Age 40-45 years old
 • Bachelor's degree Accounting
 • Good communication skill in English

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

06-Dec-16

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

06-Dec-16

 

Applied
 • Book keeping and controlling the accounts
 • Preparing and closing month end and year end
 • Preparing taxation reports (PND 50 and PND 51)

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, 35~45 years old
 • Communicative English
 • Experience in consolidated accounting or financial

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้
 • บันทึกเงินสดย่อย
 • ทำใบสำคัญรับจ่าย

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age 30-35 years old
 • Bachelor's / Mater in related fields
 • English fluenly both wirting and speaking

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ
 • ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระ
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
 • มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
 • มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบการติดตาม ทวงหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบการติดตาม ทวงหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, บัญชี
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี ด้านบัญชี-การเงิน

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง / อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปวช/ปวส
 • มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์

05-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Business (Accounting)
 • 8 years of experience in management role
 • Ensure timely submission of financial statements

05-Dec-16

 

Applied
 • ปิดงบภายในสำนักงาน ประจำเดือน
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาพิเศษ

02-Dec-16

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี และตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • บริการรับ-ทอนเงิน ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • นำส่งเงินทุกวันด้วยความถูกต้อง
 • วุฒิ ปวช. , ปวส. ทุกสาขา

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in accounting or any financial
 • 5-10 years’ experience in financial & accounting
 • knowledge of local accounting and tax laws

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ2ปีขึ้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นอย่าง

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.