• นำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • ประกันชีวิต วินาศภัย ผู้แนะนำการลงทุน

16 hours ago

 

Applied
 • Review journal entries and reconciliations
 • Work closely with Operations or other departments
 • Review and record Fixed Assets transaction

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Personal Loan
 • Hire Purchase
 • Credit Card

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master in Accounting, Finance, Economics
 • Newly graduated / Exp.in Accounting, Finance
 • Good command in Engilsh : TOEIC Score: 750++

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s degree or higher in relevant field
 • Possess Derivatives License is a plus
 • Strong team-working skills, energetic

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบซื้อขายหลักทรัพย์
 • ให้คำปรึกษาระบบ IFIS
 • IT Securities

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม และดูแลระบบงานปฏิบัติการหลักทรัพย์
 • ควบคุมและจัดการการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ระบบ
 • แนะนำ และให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการใช้ระบบงาน

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • fund launch process
 • coordinate with sales team
 • coordinate with fund manager

21-Jan-17

 

Applied
 • Assess organization performance
 • Develop tools for critical financial reports
 • Assist in formulating the company’s future

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • New Graduates are welcome to apply
 • Have positive attitudes, service minded, pleasant
 • Good command of English, Chinese, Japanese

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Proficient in Microsoft Office Applications
 • Fluency in English both written and speaking
 • Knowledge of Risk Management / Insurance Industry

21-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any field.
 • Age between 20 – 30 years old.
 • 1-3 years experience in call center is preferable.

21-Jan-17

 

Applied
 • 5+ years in Financial Planning
 • Provide financial analysis for monthly,
 • Partner with marketing team to maximize

21-Jan-17

 

Applied
 • operational risk
 • bcm
 • risk management

21-Jan-17

 

Applied
 • Degree or higher in Finance or Accounting
 • Thai nationality, age not over 35
 • Excellence of English

21-Jan-17

 

Applied
 • STRATEGY
 • PRODUCT
 • FIN TECH

20-Jan-17

 

Applied
 • Trade Finance Sales
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

20-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Accounting and / or Finance.
 • Budgeting, Financial Analysis & Forecasting
 • Good communication skills in English

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Analyze factors to liquidity risk and IRRBB
 • Monitor report on credit and deposit movement
 • Degree in Accounting, Finance and Economics

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in financial related area
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Good command of English

20-Jan-17

 

Applied
 • 1-2 years of experience in auditing, compliance
 • Must be able to perform well under pressure
 • Good command of English

20-Jan-17

 

Applied
 • internal audit, compliance, risk management
 • audit plan, audit program, internal control
 • Accounting, CIA, FMCG

20-Jan-17

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • finance accounting
 • cost reduction
 • raising fund

20-Jan-17

 

Applied
 • LEGAL
 • LAWYER
 • COMPLIANCE

20-Jan-17

 

Applied
 • Good command in English
 • CPA qualification
 • At least 5 years

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in , Accounting, Finance
 • Aged 35-45 year.
 • Proficient in English language

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in business/financial/accounting
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Must be able to perform well under pressure

20-Jan-17

 

Applied
 • ผลักดันเป้าหมายให้ทีมขายสถาบันการเงิน
 • วิเคราะห์ สรุป จัดทำรายงานข้อมูลการขาย
 • ประสบการด้านงานขาย หรือประสานงานขาย 1 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • Prepare document support for AP, AR
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • Fast learning, flexible and high commitment

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or higher in Business Administration
 • Minimum 5 of working in Collection related roles
 • Especially from Leasing related companies

20-Jan-17

 

Applied
 • 5 years of experience in Management Accounting
 • Coordinating and preparing budgeting information
 • Males or female, aged between 30-40 years old

20-Jan-17

 

Applied
 • contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

20-Jan-17

 

Applied
 • Consolidate and prepare AOP by plant
 • Update and analyze company financial data
 • Performing project feasibility

20-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, aged between 35 - 38 years old
 • Bachelor's Degree or higher in Finance
 • At least 5 years of experience in risk

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือ สูงกว่า
 • มีความกระตือรือล้นในการสร้างรายได้แบบเจ้าของกิจการ
 • บริหารเวลาการทำงานเอง

20-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Accounting, Business Administration.
 • Thai Male or female age between 30-35 years old.
 • Good command of English.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เช็คเครดิตบูโร
 • รักงานด้านบริการ มีทักษะการเจรจาทางโทรศัพท์
 • โทรตรวจสอบข้อมูลลูกค้าสินค้าสินเชื่อบ้าน,

20-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 26-40 ปี มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 2 ปีขึ้น
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ การเงิน

20-Jan-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor degree with not over 38 years old
 • Good communication and presentation in Chinese

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting/Audit
 • 3 yeras experience in financial management support
 • Experience with Microsoft Office software

20-Jan-17

 

Applied
 • 1 - 3 yrs exp in financial position
 • Good command of English will be an advantage
 • Attractive Benefit/ Bonus

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Finance senior manager
 • Finance Controller in Logistics Business
 • CPA

20-Jan-17

 

Applied
 • Being responsible for the preparation of Finance
 • Implementing International Financial Reporting
 • Reviewing, reconciling and analysing complex

20-Jan-17

 

Applied
 • Male/female, aged 40 years old up
 • Degree or Master’s Degree in Finance or related
 • Good command of English skill

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor or master’s degree in finance
 • 10 years of experience with finance and/or banking
 • Significant experience in a hospital is a plus

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 4 - 7 yrs exp. in Operational/Strategic Consulting
 • Degrees in Finance/MBA/Engineering
 • Excellent English communication skills

20-Jan-17

 

Applied
 • Exp. in IB, Corp.Fin. or Financial Advisory
 • Degrees in Finance/MBA/Engineering
 • Excellent English communication skills

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.