• ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถวิเคราะห์ Business Model

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี ในด้านธุรกิจ SME
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

55 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience WebSphere related technology
 • WebSphere Application Server, Enterprise Service
 • Strong experience in installing and configuring

57 mins ago

 

Applied
 • Degree in Finance or Accounting
 • Experience preferably in Banking / Financial
 • Ability to work creatively

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • Experience preferably in Banking / Financial
 • Strong communication skills in Thai & English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Strong in consultancy in Finance and Accounting
 • Strong in English communications
 • Can work with American cultures

1 hour ago

 

Applied
 • Proactively manage cash flows
 • Master’s degree in finance, economics or business
 • Define the financial strategy

10 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • Experiencin internal & external fraud management
 • Compliance or auditing experience preferred
 • Extremely honest and ethical

10 hours ago

 

Applied
 • Experience in budgeting, costing, etc.
 • Experience in the manufacturing industry
 • Can conduct project feasibility studies and CAPEX

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • NCB Litigation & Special Project
 • Credit evaluation
 • Credit management

10 hours ago

 

Applied
 • Outsource performance management
 • Collection
 • 3rd party management

10 hours ago

 

Applied
 • Prepare and maintain accounting documents
 • Communicate with company-assigned accounting firm
 • Manage bank transactions (on/offline)

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Plan, organize and direct all the activities
 • Development and maintenance of standard costs
 • Perform the monthly closing activities

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min 4 years related experience
 • Professional auditing standard
 • Basic accounting, banking and finance

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Information Systems
 • 2-3 years’ experience, preferably with FMCG
 • Good communicator with strong interpersonal skills

11 hours ago

 

Applied
 • 5+ years related experience in managing financial
 • Have in-depth knowledge of financial
 • CPA qualification preferred

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Providing research and information to the CEO
 • Writing economic assessment reports for investors
 • Handling business development and the strategy

11 hours ago

 

Applied
 • ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 • จดทะเบียนนิติกรรม จำนอง
 • สำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related fields.
 • Experience in US GAAP and local GAAP.
 • Experience in Oracle would be preferred.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Personal Loan
 • Hire Purchase
 • Credit Card

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female Age between 27-35 years.
 • 5-7 years working experience in Banking or Finance
 • Strong Accounting standard for both GAAP

11 hours ago

 

Applied
 • Male / female, Thai national
 • Bachelor’s/Master’s Degree in Finance
 • 7 years’ experience in finance operations

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

11 hours ago

 

Applied
 • Financial Report, Closing, Reporting, Team leader
 • Senior, Chief, Risk management, GAAP, IFRS, Cost
 • Analysis, Budget, Treasurer, Stock, Fixed Asset

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • งานสำรวจ ตรวจสอบ และประเมินหลักทรัพย์ ที่ดิน

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย
 • ดูแลเอกสารเกี่ยวกับสินเชื่อ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำยอดสินเชื่อ NPL สินเชื่อรวมทุกประเภท
 • พิจารณาสินเชื่อ ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ 35 - 35 ปีขึ้นไป

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการงิน เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
 • วางแผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs
 • FACTORING

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการตลาด การเงิน
 • ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์และพิจารณาสินเชื่อ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • สามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
 • ปวส. - ปริญญาโท

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • ทำรายงานสรุป
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท สาขา ประเมินหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีทักษะการนำเสนอ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินค้างชำระ
 • ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไข
 • ประชาสัมพันธ์ พูดคุย ชักชวน ชี้แจง เสนอแนะ ติดตาม

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการสินเชื่อ มากกว่า 5ปี
 • ปริญญาตรี/ปริญาโท ด้านการตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมการติดตามหนี้
 • มีภาวะผู้นำสูง
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting with CPA license
 • Consolidation experience preferred
 • Big Four Auditing experience is a plus

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงานเป็นกะได้ (เช้า-บ่าย)

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong Trade Finance Product and Supply Chain
 • Supply Chain Financing Background
 • Good command of English

11 hours ago

 

Applied
 • Financial Risk Management, projects
 • Internal Audit, regulatory
 • Information systems

11 hours ago

 

Applied
 • work in famous Japanese construction company
 • Opportunity to enhance your management skills
 • experience as accounting manager

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in related fields
 • Solid knowledge of banking products and operations
 • Experience working at audit firms

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

11 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 35ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good English communication is a must
 • Knowledge of AP & General accounting procedures
 • 2-month contract

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.