• Finance and Accounting, budget report, AR, AP, GL
 • financial statement, account payables, financial
 • account receivable, finance transaction, budget

23-May-17

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

22-May-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

22-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 20- 30 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบในหน้าที่

22-May-17

 

Applied
 • อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22-May-17

 

Applied
 • บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคาร
 • บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร
 • ปริญญาตรี

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting / Finance
 • 8years experience in Finance and Accounting
 • Experience in manufacturing

19-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.