• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • internal audit, internal control, risk assessment,
 • internal audit head, corrective action,
 • annual audit plan, audit program, audit findings

19 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย , หญิง 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป

23-Jan-17

 

Applied
 • 5 years’ experience in Finance and Accounting
 • Degree in Accounting or equivalent qualification
 • Aged 35-46 years old

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล รับผิดชอบ และตัดสินใจในเรื่องของบัญชี การเงิน
 • ชาย , หญิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

23-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำและตรวจสอบใบสำคัญรับ
 • จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
 • กระทบยอดบัญชีลูกหนี้รายเดือน

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ในตำแหน่งงานเป็นอย่างดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ,ละเอียดรอบคอบ,ความซื่อสัตย์
 • มีการวางแผน,วิเคราะห์งานและบริหารงานที่ดี

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.