• เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ 3-5
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ (เสาร์ เว้น เสาร์)

13 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินทั้งระบบ
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

25-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting. Tax/BOI
 • At least 7 years of accounting experience
 • Ensure timely and accurate accounting

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • internal audit, internal control, risk assessment,
 • internal audit head, corrective action,
 • annual audit plan, audit program, audit findings

23-Mar-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแล รับผิดชอบ และตัดสินใจในเรื่องของบัญชี การเงิน
 • ชาย , หญิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำและตรวจสอบใบสำคัญรับ
 • จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
 • กระทบยอดบัญชีลูกหนี้รายเดือน

23-Mar-17

 

Applied
 • degree (finance/business management)
 • 5 yrs. experience in finance management
 • working in an international environment

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Finance and Accounting, budget report, AR, AP, GL
 • financial statement, account payables, financial
 • account receivable, finance transaction, budget

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting or Econom
 • Have experience in Financial Analysis
 • Proficiency in Excel and experience with SAP

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในธนาคารสาขาที่ประจำ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี
 • มีใบขับขี่และยานพาหนะส่วนบุคคล

21-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน บัญชี อย่างน้อย 5ปีขึ้นไป
 • มีความรู้การทำงบการเงินและงบประมาณ

16-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.