• เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในระดับหัวหน้างานสินเชื่อ

23-Jan-17

 

Applied
  • Responsible for determining the scope
  • To take care of the company's audit planning
  • Identify factors causing deficient conditions

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Degree or higher in Accounting
  • Experience in finance management
  • Working with governmental institutions

09-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.