• Manage a full set of accounting activities
 • Prepare balance sheets, cash flow statements
 • 10+ years of experience in Accounting and Finance

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

29-May-17

 

Applied
 • ตรวจสอบเงินเข้าบัญชีธนาคารและอื่น ๆ
 • การเงิน/การธนาคาร รับเช็ค รับเงินสดเข้าบัญชี
 • ป.ตรี สาขา การเงินการธนาคาร

25-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ระดับจัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 5-10 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

24-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.