• ชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน
 • วางแผนการเงิน ควบคุมดูแลการเงิน

23-Mar-17

 

Applied
 • Corporate Finance Analysis
 • Oversea and inter-company payment.
 • Cash and bank management.

22-Mar-17

 

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับเอกสารการบันทึกบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • เพศหญิง อายุ 22 - 40 ปี

21-Mar-17

 

Applied

SUPERVISOR

X.S. ORGANIZE CO., LTD.

Bangkok Area - Nonthaburi

 • นำเสนอขาย,ปิดการขาย,จัดทำเอกสารการจอง-ทำสัญญา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ต้องให้ข้อมูลลูกค้าที่บู๊ธได้ และสามารถปิดการขาย

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.