• อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • ไม่ติดคดีอาชญากรรม และติดเครดิต

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีทักษะการสื่อสาร และประสบการณ์การขาย
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in civil or accounting or related
 • 10 years work experience in cost control
 • Ability to speak and write English.

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน
 • วางแผนการเงิน ควบคุมดูแลการเงิน

13-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Finance or Accounting or related fields
 • Experience:2-3 years in Financial Analyst
 • Good command in both spoken and written.

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in managing Accounting, and Finance
 • Degree in Accounting, CPA is a plus
 • Strong English skill and Nonthaburi base

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.