• ชาย หรือ หญิง อายุไม่ตำกว่า 27 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน ธุรกิจประกันภัย
 • ประสบการณ์ทางด้านประกันภัยไม่ต่ำกว่ากว่า 3 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • 2 years in Actuarial modelling for LIFE insurance
 • 3 SAO Certification preferred
 • Excellent level of English Competency

9 hours ago

 

Applied
 • Relationship Management, Credit Analysis
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

07-Dec-16

 

Applied
 • Credit analysis
 • wholesales banking
 • corporate banking

07-Dec-16

 

Applied
 • Master Degree in relate field
 • Minimum of 1 year experience in banking product
 • Strong financial analysis skills

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Management
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

05-Dec-16

 

Applied
 • Product Development, Sale, Business Compliance
 • Regulatory Assurance, Portfolio, Regulatory
 • Strong in people management skills

10-Nov-16

 

Applied
 • Knowledge banking regulations related to AML/CFT
 • Experience in Compliance, Operational Risk, Audit
 • Excellent analytical skills

10-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.