• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านกลยุทธ์หรือบริหารความเสี่ยง 7-9 ปี
 • วิเคราะห์และจัดทำร่างนโยบายความเสี่ยง

24-Mar-17

 

Applied
 • Compliance
 • Investment risk
 • regulation

24-Mar-17

 

Applied
 • FINANCE
 • ACCOUNTING
 • TREASURY

24-Mar-17

 

Applied
 • Client Onboarding
 • KYC operation
 • AML Compliance

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Trade operation
 • Cash management
 • corporate bank operation

22-Mar-17

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Take responsibility&coordinate with TMB & parties
 • Provide & improve process workflows
 • Keep BA Sales updated on news and information

22-Mar-17

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

22-Mar-17

 

Applied
 • Bancassurance (Life)
 • Product manager
 • Insurance

22-Mar-17

 

Applied
 • Credit Analyst
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

22-Mar-17

 

Applied
 • audit
 • internal audit
 • accounting

22-Mar-17

 

Applied
 • Responsible for independent reviews on risk
 • Report findings and recommendations for improvemen
 • Monitor to ensure corrective actions from all sign

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Master's Degree
 • Experience in Business Operational Risk Management
 • Banking Experience is a plus

21-Mar-17

 

Applied
 • Trade Finance Sales
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

20-Mar-17

 

Applied
 • Support BA management team in partnership mgt.
 • Manage the internal business planning and budget
 • Excellent analytical and financial skills

20-Mar-17

 

Applied
 • Compliance Monitor Review
 • Regulatory
 • Corporate Governance

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • IFRS
 • Financial report
 • accounting

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.