• ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC500)
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีด้านการบินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

20-Jul-17

 

Applied
  • ประสบการร์ 5 – 10 ปี ด้านท่าอากาศยาน/สายการบิน
  • TOEIC650
  • มีทักษะและความสามารถด้านการบริหารจัดการโครงการ

18-Jul-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี TOEIC 600
  • ทำงานด้านสนามบินมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.