• จัดทำงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสด
 • เจ้าหน้าที่บัญชีรวม
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการ ประสานงาน 1-2 ปี
 • สามารสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี TOEIC 550 up

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักในงานบริการ

21-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
 • Head of Logistics for major consumer good company
 • Looking for high potential that is able to grow
 • Based in Bangkok with regional exposure

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Aviation Business Management
 • Understand GDS system such as Amadeus, Galieo
 • Excellent analytical and problem solving skills

20-Jul-17

 

Applied
 • Food and agricultural products manufacturer
 • Meritocratic & collaborative working culture
 • Excellent training & development

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
 • ลงบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร
 • ลงบันทึกบัญชีเงินโอนระหว่างธนาคาร

18-Jul-17

 

Applied
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับชุมชน
 • ประสบการณ์ในงานชุมชนสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงกว่า

17-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.