• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • การศึกษาขั้นต่ำ ปวช/ปวส
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.