• ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 ปีขึ้นไป / บุคลิกภาพดี
 • ปวช ปวส ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Airlines Cargo / Freight

16 hours ago

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 – 40 ปี บุคลิกภาพดี
 • ปวช ปวส ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย / การตลาด

16 hours ago

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 – 40 ปี บุคลิกภาพดี
 • สามารถใช้โปรแกรมจองตํ๋วเครื่องบิน Amadeus ได้
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขายตั๋วเครื่องบิน

16 hours ago

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักในงานบริการ

16 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • 5 years experience in aviation/quality assurance
 • Fluent in English, Technical writing
 • Excellent attention to detail

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Process Improvement
 • Design Layout
 • Research and Development

18-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.