• หีบห่อ และขนถ่ายสินค้า
  • ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3 . ขึ้นไป
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

22 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย , อายุ 35 – 45 ปี
  • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
  • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

24-Apr-17

 

Applied
  • ซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิด,ซ่อมรถมอเตอร์ไซด์
  • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
  • ปวช/ปวส. ช่างยนต์ หรือมีประสบการณ์

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.