• ประสานงานกับฝ่ายขายและลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • ติดตามประสานงานทั้งภายในและภายนอกตามแผนที่จัดทำ
 • จัดทำเป้าหมายและติดตามกระบวนการเพื่อนำมาวิเคราะห์

20 hours ago

 

Applied
 • Support sales team to grow vehicle sales business
 • Support vehicle sales forecast in medium
 • Responsible for order to delivery process

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Lead and manage logistics business project
 • Drive collaborative operational internal interface
 • Continuous improvement regarding the supply chain

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Being the main point of contact with the suppliers
 • Manage and deal with and supplier delivery
 • Set appropriate lead time, control inventory level

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

25-Apr-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

25-Apr-17

 

Applied
 • Safeguard and develop the production platform
 • Secure x-functionally the production system
 • Support realization of GTA & JVs volume targets

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Ensure all inventory and stock management systems
 • Monitor and control stock of parts
 • Be leader of stock counting activities

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering
 • Thai Nationality
 • Affinity for automotive.

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.