• Female
 • 2-3 years of management level
 • Bachelor’s degree or higher in Logistic

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมวางแผนงานซ่อมและจัดลำดับงานซ่อม
 • วุฒิป.ตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

18-Jan-17

 

Applied
 • วิ่งส่งสินค้าที่ลาซาด้ากรุงเทพฯและปริมณฑล
 • ประสบการณ์ขับรถส่งสินค้าเป็นเวลา 1 ปี
 • อายุ24 ปีขึ้นไป ,เพศชาย

16-Jan-17

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าของลาซาด้ากรุงเทพฯและปริมณฑล
 • มีประสบการณ์ขับรถส่งสินค้าเป็นเวลา1ปี
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป เพศชาย

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย 18 ปีขึ้นไป
 • ขับรถกระบะ 4 ล้อ ส่งสินค้า
 • รู้เส้นทาง ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี

16-Jan-17

 

Applied
 • female age 24-32 years old
 • 1 years exp. in Sales Coordinator in Manufacturing
 • Good command in English

14-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.