• ชาย อายุ 25-35 ปี
  • ขับรถชำนาญพื้นที่ภูเก็ต
  • ขยัน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

15 hours ago

 

Applied
  • บริหาร ขายแและดูแล ระบบการเช่ารถ
  • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร การขายและการตลาด

21-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
  • การศึกษาระดับ ปวส.ขี้นไป หรือวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.