• หีบห่อ และขนถ่ายสินค้า
  • ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3 . ขึ้นไป
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

3 hours ago

 

Applied
  • เช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่
  • ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
  • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

25-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.