• ปวช และ ปวส เครื่องกล ช่างยนต์อุตสาหกรรม
  • ซ่อมบำรุงส่วนกลาง ประจำหน่วยผลิตคอนกรีต
  • ขับรถเป็น / มีใบขับขี่รถยนต์

19 hours ago

 

Applied
  • หีบห่อ และขนถ่ายสินค้า
  • ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3 . ขึ้นไป
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.