• เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
  • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
  • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

1 hour ago

 

Applied
  • ปวช และ ปวส เครื่องกล ช่างยนต์อุตสาหกรรม
  • ซ่อมบำรุงส่วนกลาง ประจำหน่วยผลิตคอนกรีต
  • ขับรถเป็น / มีใบขับขี่รถยนต์

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.