• ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

19 hours ago

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

19 hours ago

 

Applied
 • Male. Age 35 - 40 years old
 • Experience in QA Management skill at least 4 years
 • Driving license

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • รักในการบริการ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๆ ได้รับมอบหมาย

21-Jun-17

 

Applied
 • 3 years’ experience working for Automotive
 • Degree or Master's degree in Tool and Die Design
 • Expertise in Solid works, Auto CAD

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Customer Service
 • Logistics, Warehouse
 • Admin, officer

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 yrs. with ISO9001, ISO14001, OHSAS
 • risk management
 • IRCA certificated

19-Jun-17

 

Applied
 • Industrial Engineer, Logistics Engineer
 • Logistics and Supply Chain Management
 • Kanban system, Pull production system, Lean

16-Jun-17

 

Applied
 • Information System , IS , SAP, SD ,Sales
 • Distribution) ,PD ,Production Plan,Automotive
 • IT , server, hardware, software,SD, PP, MM , FICO

16-Jun-17

 

Applied
 • 8+ years experience in managing Supply chain
 • Male / Female, age 31 - 49 with a degree
 • 5 days work week

16-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • warehouse management , cost reduction
 • ERP System, MRP, QAD, Kanban, JIT
 • Material control, Packaging , Transportation

15-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.