• Planning optimal delivery solution for nationwide
 • Responsible for ensuring the shipment
 • Handle delivery schedule and provides support

23-May-17

 

Applied
 • ซ่อมช่วงล่าง ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล/เบนซิลได้
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี
 • ขับรถบรรทุกได้

19-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • ออกไปพบลูกค้า นำเสนอขาย อธิบายรายละเอียดสินค้า

18-May-17

 

Applied
 • ดูแลงานในแผนกคลังสินค้า/จัดส่งทั้งระบบ
 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า/จัดส่ง
 • ปวส. - ปริญญาตรี

18-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • 3 years experiences in Electronics
 • Create 3D X-Ray and AOI Programming

18-May-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

16-May-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

16-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.