• รับผิดชอบงานด้านขับรถรับส่ง
  • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ
  • ปฎิบัติตามกฎจราจร

21 hours ago

 

Applied
  • ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
  • วุฒิ ปวส.ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค
  • มีประสบการณ์การควบคุมเครื่องจักรมาบ้างเล็กน้อย

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • Supervise warehouse in manufacturing.
  • Strong leadership, negotiation, planning.
  • MS Office, Oracle or SAP.

24-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.