• opportunity to grow with a Japanese leading
 • opportunity to utilize your skills and talents
 • Attractive remuneration package

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานซ่อมช่วงล่างอย่างน้อย 1 ปี
 • ซ่อม และตรวจเช็คช่วงล่างรถยนต์

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปรีญญาตรี สาขายานยนต์
 • ประสบการณ์ ด้านศูนย์บริการรถยนต์ 5 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • บริหาร/วางแผนงานทีมงานขายรถยนต์ใหม่
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์เรื่อง การขายรถยนต์ใหม่

8 hours ago

 

Applied
 • จัดการสั่งอะไหล่เข้าศูนย์บริการเพื่อรองรับลูกค้า
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขายานยนต์
 • สามารถทำงานในวันอาทิตย์ได้

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช-ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการงานเคลมรถยนต์ใหม่ 1ปีขึ้นไป
 • หากไม่มีประสบการณ์ทางบริษัทมี อบรม/สอนงานให้

8 hours ago

 

Applied
 • Maintenance experience
 • Leadership
 • Car maintenance

8 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ธุรการ
 • ประสานงาน
 • งานเอกสาร อื่นๆ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ: 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบขับขี่รถยนต์
 • ดูแลรักษารถขนส่งสินค้าให้สะอาดและอยู่ในสภาพดี

27-Jul-17

 

Applied
 • สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • เพศชายเท่านั้น อายุระหว่าง 18-40 ปี
 • มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

27-Jul-17

 

Applied
 • ตรวจซ่อม งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาระบบเครื่องยนต์
 • ตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบเครื่องทั่วไป

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35
 • มีทักษะในการบริการและสื้อสารที่ดี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความรู้เรื่องรถยนต์เป็นอย่างดี

27-Jul-17

 

Applied
 • ขับรถกระบะ
 • มีใบอนุญาตขับขี่
 • รู้จักเส้นทาง

26-Jul-17

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
 • A technical background
 • Experience in inventory planning
 • Knowledge or expert of Forecasting

26-Jul-17

 

Applied
 • จัดสินค้า ตรวจนับเช็คสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ร่างกายแข็งแรง

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Food and agricultural products manufacturer
 • Meritocratic & collaborative working culture
 • Excellent training & development

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Covering Bangkok and Eastern Seaboard
 • Minimum 10 years experience in Automotive Sales
 • Own Transport Required

26-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิไม่สำคัญ เราดูที่ความสามารถเป็นหลัก
 • ไม่จำกัดอายุ เพศ ทำงานอิสระได้ทุกพื้นที่
 • อยากได้ผู้ที่มีความมุ่งมั่น พร้อมเริ่มงานได้เลย

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Fast growing start-up company
 • Excellent development opportunity
 • Fast-paced, inclusive working environment

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านขนส่งจะพิจาราณาเป็นพิเศษ
 • ควบคุมเดินสายรถ / จัดส่งรถ

25-Jul-17

 

Applied
 • market research within the sector
 • analysis, demonstrating expert industry knowledge
 • Author strategic market reports

25-Jul-17

 

Applied
 • Warehouse Management
 • Managerial skill
 • Automotive Business

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration or related field
 • Fluent in written and oral English
 • Have experience in automotive business

25-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลด้านการซ่อมบำรุงรักษารถ คอนกรีตปั๊ม
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 35
 • ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 4 - 5 ปีขึ้นไป

24-Jul-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถ 10 ล้อ และ 12 ล้อ
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี ทางด้านเครื่องยนต์

24-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการทำงานให้พนักงานจัดส่งในทีม
 • บริหารทีมงานการจัดส่งให้เป็นไปตามเป้าหมาย

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-25 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

24-Jul-17

 

Applied
 • Machanical Engineering
 • Techinical
 • Automotive

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Bachelor's degree in Engineer
 • 0-1 years experience with Automotive firm
 • Fluent in English, both written & spoken

24-Jul-17

 

Applied
 • General Manager or Dealer Principal level prefer
 • More 5 year experience in automotive field only
 • experience with premium brand only

24-Jul-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 48 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช - ปวส.
 • ส่งของตามที่ได้รับ มอบหมาย ให้ถูกต้องและครบถ้วน

24-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านตัวถังและสี
 • เคาะ,ขัด,พ่น,โป๊ว
 • ประกอบรถยนต์ ประจำศูนย์ตัวถังและสี

24-Jul-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

23-Jul-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

23-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • รับแจ้งซ่อม วางแผนนำรถเข้าซ่อม ตรวจสอบสภาพรถ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

23-Jul-17

 

Applied
 • สามารถปฎิบัติงาน ช่างเคาะ ,ช่างพ่นสี ,ช่างผสมสี
 • อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23-Jul-17

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องยนต์ รถยี่ห้อ TOYOTA
 • เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป

23-Jul-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

23-Jul-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

23-Jul-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

23-Jul-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

23-Jul-17

 

Applied
 • ดำเนินการประสานงานในการจัดรถยนต์เมื่อหมดสัญญา
 • จัดทำข้อมูลการเรียกเก็บค่าใชจ่ายกรณีอุปกรณ์
 • ดำเนินการจัดทำข้อมูลจำนวนรถยนต์หมดสัญญา

22-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 20 - 35

21-Jul-17

 

Applied
 • Controlling & Reporting
 • Automotive
 • Fleunt in English

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Senior Sales Engineer (Test & CAE)
 • Bachelor or Master degree in Engineering
 • Have own car

20-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.