• ประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
  • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
  • ออกไปพบลูกค้า นำเสนอขาย อธิบายรายละเอียดสินค้า

20-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.