• ประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
  • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
  • ออกไปพบลูกค้า นำเสนอขาย อธิบายรายละเอียดสินค้า

25-May-17

 

Applied
  • Planning optimal delivery solution for nationwide
  • Responsible for ensuring the shipment
  • Handle delivery schedule and provides support

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.