• มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีและงบการเงินหรือAudit
  • มีความรู้เกี่ยวกับจัดทำ Performance Report
  • มีใจรักในงานบริการ และมีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร

1 hour ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.