• ริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การจัดการ
  • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ในงานด้านความเสี่ยง
  • มีทักษะในการติดต่อ สื่อสารได้เป็นอย่างดี

18-Jan-17

 

Applied
  • Thai nationality, Age is minimum in 26 years
  • degree or higher in Accounting and Finance
  • knowledge in accounting procedures THAI GAAP

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.