• บัญชี
  • Account Manager
  • Account Supervisor

25-May-17

Base salary + high commission

Applied
  • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี, หรือสาขาที่เกี่ยวข
  • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office โดยเฉพาะ MS.Excel

24-May-17

Salary negotiable

Applied
  • ริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การจัดการ
  • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ในงานด้านความเสี่ยง
  • มีทักษะในการติดต่อ สื่อสารได้เป็นอย่างดี

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.