• ผู้จัดการบัญชี
  • Account Manager
  • Account Supervisor

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
  • ดูแลกระบวนการ Internal Audit ของ 3BB
  • มีประสบการณ์ด้าน Internal Audit
  • อายุระหว่าง 25-35 ปี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.