• เพศ ชาย , หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี
  • ประสบการณ์ 8-15 ปีขึ้นไป

20-Jul-17

 

Applied
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชี
  • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ชำนาญ
  • จบการ ปริญญาตรี หรือมากกว่า (สาขาบัญชี)

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.