• เพศชาย/หญิง , อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Male only, age: 30-40 years old
 • Leadership, Mature and Proactive
 • Knowledgeable in finance, cost, business control

19-Oct-16

THB45k - 55k /month

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Samutprakarn

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Nakhonratchasima

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.