• อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Samutprakarn

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female , age 35 years up
 • Bachelor Degree of Accounting
 • Tax knowledge

28-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.