• ศึกษาระบบงานของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ
 • จัดทำรายละเอียดระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ
 • ปฎิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจ

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบงาน

3 hours ago

 

Applied
 • Treasury / Investment Banking
 • Controlling, Cash Flow
 • Finance Controller/Finance Director

12 hours ago

 

Applied
 • Accounting&Financial operations and analysis
 • Cost control, financial forecasts, reconciliations
 • Lead, train, develop motivate accounting team

12 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

12 hours ago

 

Applied
 • Great Location
 • Great Company
 • Great position

13 hours ago

 

Applied
 • Compliance & AMLO Advisor
 • External auditing, internal auditing or Compliance
 • Experience in Insurance industry is a plus

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Conduct routine and complex IT audit projects
 • Verify information about the org's systems&process
 • 3-5 years experiences in IT auditing

13 hours ago

 

Applied
 • Retail or Store auditing background experience
 • At least 5 years in Internal Audit
 • Proactive, Positive attitude

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lead and execution of all financial
 • Master of Accounting or Finance
 • At least 10 years of relevant experience

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีบริหาร บริหารการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีบริหาร
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ใช้ในการสื่อสารได้

13 hours ago

 

Applied
 • Internal audit manager/ Audit manager
 • FMCG or Consumer goods
 • Experience in large company (>1,000 employees)

13 hours ago

 

Applied
 • CPA, accountant, accounting, project accountant
 • GAAP, tax, payroll, GL, project accounting
 • AP, AR, treasury, auditing, auditor

13 hours ago

 

Applied
 • Provide advice on governmental regulations
 • define the Bank’s rules and regulations
 • Monitor operations to ensure compliance

13 hours ago

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

19 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or Master degree in Economics
 • Experience in financial market business model
 • Logical thinking skill and being active and innova

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Accounting degree or higher
 • Licensed Thai accountant
 • Excellent English and Thai communication skills

23-Feb-17

 

Applied
 • Able to work as contract staff
 • Good English,CPD advantage
 • ส่งประวัติมาที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

23-Feb-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Accountant, Accounting
 • Internal Audit
 • Strong Analytical Skills

23-Feb-17

 

Applied
 • 5 years in internal audit or external audit.
 • Experience with insurance or banking
 • Improving internal insurance business process

23-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์จาก Audit Firm
 • ขยัน อดทน และทนต่อแรงกดดันได้
 • สามารถบริหารจัดการงานที่ทำได้ด้วยตนเอง

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting related
 • Experience in auditing or accounting field
 • Flexible and adaptable to work on dynamic projects

23-Feb-17

 

Applied
 • Minimum 2 years exp. in audit, accounting related.
 • Knowledge of TFRS, and IFRS are required
 • Prior exp in accounting advisory is preferred

23-Feb-17

 

Applied
 • Consolidation
 • Business Performance Analysis
 • Finance & Accounting

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • 10+ years experience in managing operational audit
 • Strong people-management experience

23-Feb-17

 

Applied
 • Manage Internal Audit function
 • Develop annual internal audit plan
 • Prepare written audit reports

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • 5-10 Year experiences in accounting
 • Audit background would be an advantage

23-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยให้ครอบคลุมถึงกิจกรรม
 • ตรวจสอบการปฏิบัติงานหน่วยงานในองค์กรของบริษัทฯ
 • บริษัทงานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบ

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Consolidation and Reporting
 • General Ledger
 • ปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน

23-Feb-17

 

Applied
 • Great Company
 • Great Package
 • Great MNC

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • Manager 10 years experience in internal audit
 • Assistant Manager 6 years in internal audit

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • At least 3 years experience in internal audit
 • Good analytical and interpersonal skill

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Oversee a function of cashier operation in sale
 • Review and check accuracy of all POS reports
 • Conduct audit (checks) on all modes of payment

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master degree in Accounting
 • At least 3-5 year experiences in Retail business
 • CIA, CISA, CPA or CFE certificate are preferable.

23-Feb-17

 

Applied
 • Financial Audit
 • Operational Audit
 • Certified Public Accountant (preferable)

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Finance and Accounting
 • Strong knowledge of IFRS and SAP
 • Global chemical trading company

23-Feb-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • 3+ years in Financial Planning
 • Provide financial analysis for monthly,
 • Partner with marketing team to maximize

23-Feb-17

 

Applied
 • Assigning duties to the Accounting division.
 • Preparing and arranging work for the accounting
 • Maintaining accounting files and records

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work with a well-known company
 • Finance and Accounting operations
 • Project management

22-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีบัญชี/การเงิน
 • ทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์
 • เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Good team player and interpersonal skill
 • Flexible and can work under pressure

22-Feb-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชี
 • จัดทำรายงานการเงิน
 • สื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษได้

22-Feb-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 5-10 ปี และ ในระดับบริหาร 3 ปี

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Financial Reporting Analyst
 • Background in Accounting
 • Good English communication

22-Feb-17

 

Applied
 • More than 7 years of exp. in accounting
 • Able to manage a team
 • Able to communicate in English

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Finance, Accountancy
 • 5years of experience in external or internal audit
 • Good analytical, communication and interpersonal

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit
 • Sukhumvit
 • Advertising business

22-Feb-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.