• ตรวจสอบภายในได้เบื้องต้น
  • ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นได้
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการบัญชี

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.