• รวบรวมข้อมูล เอกสารจากการเข้าตรวจสอบหน่วยงาน
  • เข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เก่งการประสานงาน

13-Jan-17

 

Applied
  • Degree in Accounting or higher.
  • 3-5 years’ experience in Accounting/Auditing field
  • Manage all account reconciliations

12-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.