• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั่น
  • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน 2 ปีขึ้นไป

26-Jun-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
  • Bonus 5-7 mnths, Provident Fund, Meal, Medical Ins
  • Automotive Parts Manufacturing Company
  • At least 5 yrs. exp. in Supervisor level

26-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.