• วุฒิการบัญชี,ตรวจสอบภายในหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ตั้งหนี้เอกสารใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้
  • กระทบบัญชีย่อย บางรายการ เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้

29-Apr-17

 

Applied
  • วุฒิ การบัญชี, /ตรวจสอบภายใน หรือสาขาอื่นๆ
  • เพศ ชาย หรือหญิง อายุ 22 - 35 ปี
  • experience at Least: 2- 5 ปี/Years

29-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25-40 ปี
  • เป็นคนสุขุม รอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.