• จบปริญญาตรี
 • ทำงานด้านบัญชีและสอบบัญชี
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ปานกลาง - ดีมาก

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Samutprakarn

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Nakhonratchasima

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • BA. in Finance or Accounting, Economics
 • SUN, SAP, Hyperion accounting system experience
 • Able to drive changes

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, 30 years old and above
 • Bachelor Degree major in Accounting
 • Good command of English

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.