• มีประสบการณ์การบริหารระบบบัญชีและการเงินในองค์กร
 • ดูแลงานบัญชีและการเงินของบริษัท
 • วางระบบงบประมาณของบริษัท

49 mins ago

 

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี,อสังหาริมทรัพย์,บัญชี,รัชดา
 • ปริญญาตรี,บัญชี,ผู้จัดการ,ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี,อสังหาริมทรัพย์,จันทรเกษม

49 mins ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี ตรวจสอบภายใน
 • ทำงานในด้านการตรวจสอบภายในองค์กร 2 ปีขึ้นไป

49 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's or higher Degree
 • Experience in Consulting, Banking Technology
 • Good command of English is required

49 mins ago

 

Applied
 • big4 experience in advisory HIGHLY REGARDED
 • Accounting & Finance related qualifications
 • LEAN Enterprise/Six Sigma/Kaizen

49 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor or higher degree in Accounting
 • 5 years in Internal Audit and/or External Audit
 • Review working papers of audit team

49 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting.
 • Have CPD license will be advantage.
 • Good command of English.

49 mins ago

 

Applied
 • Communicate with Accounting Share Services Centre
 • Improve Finance operations processes
 • Income Tax filing, VAT, Withholding tax report

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Process all accounting for 20 holding companies
 • At least 7 years of experience in accounting
 • Audit background is a must

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป / Internal Audit
 • ประสบการณ์สายงานธนาคาร
 • ทักษะทางด้านภาษา / การนำเสนอ Presentation

49 mins ago

 

Applied
 • วิเคราะห์งบการเงินของกลุ่มบริษัท CPALL
 • ปริญญาตรี/โท การบัญชี หรือการเงิน
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและภาษี

49 mins ago

 

Applied
 • Provide advice on governmental regulations
 • define the Bank’s rules and regulations
 • Monitor operations to ensure compliance

50 mins ago

 

Applied
 • Minimum of 5 years’ Accounting or Financial.
 • Experience in audit or cost accounting field.
 • Good Command in English.

50 mins ago

 

Applied
 • สามารถทำงานที่ สำนักงานใหญ่ราษฏร์บูรณะ ได้
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างเป็นระบบ
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาโท

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in the national language.
 • Leadership / good at working in a network
 • Previous experience in a multi-cultural

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Operational Risk Management
 • Business Risk Management
 • Risk Management

50 mins ago

 

Applied
 • เตรียมข้อมูลหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ
 • ดำเนินการตรวจสอบตาม Audit Program
 • จัดทำสรุปผล ข้อเสนอแนะ และ รายงานการตรวจสอบ

50 mins ago

 

Applied
 • At least 6-8 years of experience
 • CPA or CIA is preferred
 • Compliance, Risk management & Internal Audit

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี, การเงิน/การธนาคาร
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเข้าใจการทำงานของระบบธนาคาร

50 mins ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting, Finance
 • Minimum of 5 years working experience in auditing
 • Experience in the insurance or financial service

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting.
 • At least 5 years experience of Internal Audit.
 • Knowledge in internal control framework and COSO.

50 mins ago

 

Applied
 • Age 22 - 32 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • 1-3 years of experiences in Internal Audit .

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Min. 5 years experience in Internal Audit
 • Good analytical and systematic thinking
 • Good command of English

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of experience in finance
 • Degree in Accounting/ACCA
 • Management of a team

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ประชุมเปิดงาน แนะนำตัว แจ้งวัตถุประสงค์, ขอบเขตงาน
 • ตรวจรับเอกสารตามรายการที่แจ้งล่วงหน้า
 • ตรวจสอบระบบงานตามวิธีการและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration, Accounting
 • Experience in Accounting and Audit are advantage
 • Good command of spoken and written English

51 mins ago

 

Applied
 • Bachelor degree in working related fields.
 • At least 1 yr exp. in Internal/external audit
 • Good english and team work

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • External/Internal Audit experiences are preferable
 • Minimum Bachelor’s degree in accounting
 • Male/Female age between 27-32 years

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of experience in an auditing
 • Degree or Master’s Degree in Accounting or Finance
 • Providing information to Auditors

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in engineering.
 • 10 years experience in Risk & fraud protection.
 • TQA knowledge / experience is a plus.

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Assist FA department in SAP implementation
 • Support in new FA process design for new business
 • Solve operational accounting operation

51 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting.
 • 8 years working experience in Accounting
 • Good command of English

51 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • At least 2 year experience in Accounting
 • Proficient in english

51 mins ago

 

Applied
 • 6 - 8 years in Internal Audit
 • Enterprise risk management
 • Corporate governance

52 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related fields
 • 10 years of experience in Financial and Business
 • Having an audit experience is preferable.

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting or related
 • Preferable to have 1-2 years experiences
 • Perform audit work in a professional manner

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years' experience in Audit
 • Prepare annual audit plan and present to AC or BOD
 • Identify factors and report for improvement

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Banking Operation.
 • Experience in Operational Risk or Audit.
 • Fluent in Speaking and writing English.

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong in Tax skills, CPA is a plus
 • Dynamics, Energetic with people skills
 • 100-150K plus 5 months bonus

52 mins ago

 

Applied
 • A university degree, preferably in business
 • 8++ years of relevant experience in Internal Audit
 • Audit experience in the Oil and Gas industry

52 mins ago

 

Applied
 • Degree in Accounting or related fields
 • Male or female, aged 25- 35 years old
 • Holder of CIA, Certified Internal Auditor

52 mins ago

 

Applied
 • Cost Accounting Experience in real estate sector
 • Graduated from well known University
 • Strong cost accounting experience

52 mins ago

 

Applied
 • Financial MIS analysis, Budgeting and Forecasting
 • KPI consolidation Report, CPA
 • Financial planning and analysis

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting and Audit background is preferred.
 • Able to use SAP is a plus.
 • Good command of English.

52 mins ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality only
 • Bachelor’s degree or MBA in Accounting / Finance
 • experience in management level

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree Related
 • 10 years of experience in the job
 • Male / Female

52 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’ s degree of Accounting
 • Minimum 2-3 years experience
 • Experience in Pharmaceutical Company will be adv

53 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีบัญชี
 • มีความรู้และความเข้าใจหลักการบัญชีและภาษีอากร
 • ปฎิบัติงานที่คลังน้ำมันดอนเมือง

53 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.