• เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี-โท มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านและเขียน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Ability to manipulate large amounts of data
 • Coordinate and complete annual audits
 • Meet financial accounting objectives

5 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุ 30 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 5-10 ปี และ ในระดับบริหาร 3 ปี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit
 • Auditor
 • 3 years experience of internal and external audit

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepare and review audit findings
 • Follow up management actions
 • Minimum 5 years of experience in Internal Audit.

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

11 hours ago

 

Applied
 • Having background in Audit Firm
 • Consolidations experience
 • Good commands in English

11 hours ago

 

Applied
 • Min 4 years related experience
 • Professional auditing standard
 • Basic accounting, banking and finance

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • At least 2 years experienced
 • Goodinterpersonal skills.

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Thai nationality, aged 28 - 37 years
 • Experience at 5-8 years in this field.

11 hours ago

 

Applied
 • Internal Auditor
 • Retail
 • auditing business operation process

11 hours ago

 

Applied
 • Internal Audit, ตรวจสอบ, IT
 • ตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบ IT

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท สาขาเกี่ยวกับการบัญชี
 • สามารถปิดงบและมีใบประกอบวิชาชีพ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting or related
 • 2-3 years of experience in Accounting field
 • Experience in Captive Finance Business

11 hours ago

 

Applied
 • Accounting & Financial
 • AR, AP, Fix Asset, Inventory recording
 • Tax

11 hours ago

 

Applied
 • Financial performance
 • Yearly audit
 • GL

11 hours ago

 

Applied
 • Exp. in internal audit of hospitality business
 • Familiar with Compliance under SET/SEC regulations
 • Assists Internal Audit Manager, Audit Committee

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 8 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีความรู้ในงานตรวจสอบภายใน ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก

11 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5 yrs experience Audit with ERP system
 • Good command of English (prefer TOEIC >550)
 • Knowledge of internal controls, risk assessment

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years experiences in the field with MNCs
 • 5 years in management level
 • 2-3 years in auditing or consulting fields

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Set up and manage the annual audit plan
 • Lead and supervise the audit team and execute
 • Follow up implementation of all previous audit

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • internal audit, audit
 • risk management, internal audit
 • Good command of both spoken & written English

11 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ 0-3 ปีทางด้าน Process Improvement
 • ประสบการณ์ 1-7 ปี ด้านบัญชีหรือตรวจสอบภายใน

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Having experience in banking budgeting & Forecast
 • Good at or having experience in running business
 • Excellent analytics and problem solving skills

11 hours ago

 

Applied
 • Accountant
 • Degree or equivalent experience in accounting
 • Salary: 30,000 – 50,000 Baht

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree in Accounting ,Costing
 • 5 years of experiences in Finance Analysis,Costing
 • Good Command in English

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • 5 years of experience in accounting & finance
 • Coordinate and complete annual audits

11 hours ago

 

Applied
 • Male or female, not over 40 years old
 • More than 10 years of experience in accounting
 • Experience in consolidating financial reports

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน IT Auditor, Auditor จากธนาคาร
 • ละเอียดรอบคอบและมีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • ตรวจสอบสินเชื่อ ตรวจสอบสารสนเทศ

11 hours ago

 

Applied
 • Manage daily operations of accounting transaction
 • Manage account closing
 • Good command both spoken and written English

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Accounting
 • knowledge of Thai Tax laws and Thai Reporting
 • Thai CPA or other certificate will be considered

11 hours ago

 

Applied
 • Internal Audit, การตรวจสอบภายใน
 • มาตรฐานบัญชี มาตรฐาน ISO
 • มีทักษะการเขียนรายงานและการนำเสนอ

11 hours ago

 

Applied
 • 5 years’ experience in Insurance Investigation
 • Experience in Auditing, Claim Management
 • Having Lawyer License

11 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Finance, Accountancy
 • 5years of experience in external or internal audit
 • Good analytical, communication and interpersonal

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 2 mths., Medical Support, OT Pay, etc.
 • Global Electronics Manufacturing & Trading Company
 • Exp. in Accounting over 5 yrs. in Japanese Company

11 hours ago

 

Applied
 • 2-3 years’ working experience in Audit function
 • Good command of English both speaking & writin
 • Good communication skills.

11 hours ago

THB25k - 45k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ใช้ Excel , Assess, ACL โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆได้ดี

11 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, Economics
 • Strong analytical skill and/or technical knowledge
 • 4 years experience in controlling

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Financial Accounting
 • Minimum 5-10 years experiences in Life Insurance
 • Qualification in CIA, CPA will be advantage

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 8 years work experience in External
 • Positive attitude at work and good team player
 • Fluent in English both written and spoken

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Finance or Accounting
 • 5 years work experience in auditing, accounting
 • CPA qualification is required

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Check all revenue and keep statistic of F/O
 • Check all revenue and keep statistic of F&B
 • Check all revenue and keep statistic

11 hours ago

 

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Income tax

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-10 yrs Internal Audit/Control in Manufacturing.
 • Able to work in upcountry and travel occasionally
 • Good command of English both writing and speaking

17 hours ago

 

Applied
 • Checking that the Operation Risk Framework
 • Establishing an operating framework
 • Defining a risk-based approach to identify

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • 3 years of experience in cost accounting
 • Manage day to day costing and inventory movement

19 hours ago

 

Applied
 • Oversee Accounting function
 • 7 years experience in Accounting
 • Bachelor’s degree in accounting

20 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.