• มีความรู้และประสบการณ์ในตำแหน่งงานเป็นอย่างดี
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ,ละเอียดรอบคอบ,ความซื่อสัตย์
  • มีการวางแผน,วิเคราะห์งานและบริหารงานที่ดี

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.