• ปวช.ปวส.ด้านบัญชี/การเงิน
  • ทักษะทางการทำคำนวณ/ติดตามทวงถามหนี้
  • การตรวจสอบทางบัญชีและการเงิน

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ชาย , หญิง
  • อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป

25-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.