• อายุระหว่าง 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชีบริหาร ด้านบัญชีต
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีต้นทุน 1-2 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • BA. in Finance or Accounting, Economics
 • SUN, SAP, Hyperion accounting system experience
 • Able to drive changes

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / สาขา - บัญชี
 • ตรวจสอบบัญชี,คำนวณต้นทุนการผลิต,วางระบบบัญชี

8 hours ago

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการบัญชี การเงิน
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชี(CPD)

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • account system implement in ERP (Navision program)
 • General Ledger Account Manager
 • Budget, Fixed Asset Control, Inventory Control

24-Jan-17

 

Applied
 • Finance, Accounting or Economy degree
 • 2-3 years in accounting management
 • Analytical skill and attendtion to details

23-Jan-17

 

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Samutprakarn

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Costing Experience in medium or large Factory
 • Knowledge BOI & TAX , Experience in external Audit
 • Good knowledge TFRS for Management Account

23-Jan-17

 

Applied
 • Experience in cost accounting
 • Cost analysis
 • Good leadership and good communication

21-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1 years working experience in accounting
 • Knowledge of costing and taxation.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • CPA qualification OR MBA degreerequired
 • Good command of English language
 • Excellent interpersonal qualities

20-Jan-17

 

Applied
 • ปิดงบสรรพากร ยื่นภาษี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจเอกสารบัญชีทั้งหมด

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.