• เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี, หรือสาขาที่เกี่ยวข
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office โดยเฉพาะ MS.Excel

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit
 • Audit evaluation internal control system
 • provide general consultant on control activities

19-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์1 - 2 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะบัญชี หรือ สาขาวิชาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านการตรวจสอบภายใน 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

19-Apr-17

 

Applied
 • มีความรู้ระบบบัญชีโรงงานประเภทอุตสหกรรมส่งออก
 • มีประสบการณ์ในการบริหาร 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความละเอียด รอบคอบ

18-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.