• เพศ : ชาย , หญิง
  • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 1

20-Jul-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
  • เก็บรายละเอียดการใช้วัตถุดิบในการผลิต

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • ปิดงบการเงินประจำเดือนแต่ละเดือน
  • จัดทำ Ratio วิเคราะห์งบการเงินในแต่ละเดือน
  • ชี้แจงข้อมูลกับฝ่ายตรวจสอบระบบบัญชีได้อย่างถูกต้อง

18-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.