• จัดทำรายการทางบัญชี และตรวจสอบให้ถูกต้อง
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี-การเงิน

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.