• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการหรือมีประสบการณ์ทำงาน
 • มีความรู้ความเข้าในระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน

6 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ตรวจสอบระบบงานบัญชี รายได้-รายจ่าย
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบภายในองค์กร

23-Apr-17

 

Applied
 • Female or male, aged 39 - 45 years old
 • Degree or Master’s Degree in Accounting
 • 10 years of work experience as an internal auditor

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Financial report, TAX, Budgeting, Audit etc.
 • CPA is a plus
 • Manufacturing environment is required

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลด้าน AR
 • ติดต่อรับเช็ค และประสานงานลูกค้า
 • สรุปรายงานประจำสัปดาห์ รายงานอายุลูกหนี้

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Samutprakarn

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.